ประกาศแล้ว สถานที่สอบท้องถิ่น 62 พร้อมระเบียบการสอบทั้งสองภาค